När problemen att ta sig fram blir för stora

Ofta när det sista kapitlet i en människas livshistoria blir skrivna är behovet av stöd större än vanligt. Inte minst för att kunna röra sig mellan olika ytor eller transportera sig både kortare och längre sträckor. En rollator går både att sitta i för att bli transporterad av anhörig eller sjukvårdspersonal, eller att stödja sig på om de kan gå själva.

Rollator ger valfrihet

Framförallt kan en rollator vara till hjälp för människor med uppenbara svårigheter att röra sig. Rollator kan också vara lämpligt i förebyggande syfte för att vila genom att sitta ner med jämna mellanrum. På så sätt kan människor på äldreboende eller patienter som har rörelsehinder på sjukhus ha en större valfrihet. Att en rollator går att använda för att stödja sig på för att röra sig på egen hand, är också avgörande för att avlasta personalen.

En annan liknande variant är duschstolar som går att använda i både duschutrymmen men också i andra delar av badrummet. Det kan vara skönt att sitta ner vid tandborstning eller att använda den mobila duschstolen på väg till toaletten. När det finns behov av rörelse- och transportstöd, välj en rollator som finns på nätet där du också kan lära dig mer om utrustningen.

This entry was posted in Tips.