Säkerheten först

Som företag eller överhuvudtaget så gäller det att tänka på säkerheten. På en arbetsplats så gäller det att se till så att inga olyckor inträffar. Detta arbetar man med genom ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Vissa yrken innebär större risker än andra och det finns fördelar att veta hur man ska göra om en olycka skulle råka inträffa.

Lära sig HLR

Det finns alltid anledningar till att öka sina kunskaper inom hjärt- och lungräddning. Om man kommer till en olycka så är det en stor fördel om man har vissa kunskaper om hur man på rätt sätt utför en HLR. Detta kan man träna på genom att skaffa en HLR docka som man regelbundet kan öva på. Som företag, förening eller annan organisation så finns det stora fördelar att köpa de verktyg som behövs för att lära sig HLR och första hjälpen.

Många som drabbas

Att någon i din närhet skulle drabbas av ett hjärtstopp är inte omöjligt. Enligt en artikel i tidningen Arbetsliv så drabbas cirka tiotusen personer årligen av detta. Det är viktigt att arbetsplatser har rutiner och kunskap om vad som behöver göras om något som hjärtstopp skulle drabba någon på arbetsplatsen. Förutom att skaffa in en HLR docka som företagets anställda kan träna HLR på så kan man även införskaffa en hjärtstartare till företaget.

Få mer kunskap

Framförallt så gäller det att få mer kunskap hur och vad man ska göra om man kommer först på en olycksplats. Kan man hjärt- och lungräddning så ökar chanserna till att man kan rädda ett liv vid en olycka. Oavsett vilka kunskaper man har så ska man alltid ringa 112 vid en större olycka. De kan under samtalet ge dig bra tips och råd vad du ska göra tills räddningspersonal kommer. Finns det tillgång till hjärtstartare och vederbörande inte har puls så hjälper maskinen till hur du ska använda den.